google   facebook   twitter  

   

  Вертикални щори 89мм.

Ценова листа

Цветове

 Ценова листа

 

              Вертикални щори    
              плат 89 мм      
                       
                       
                       
Алуминиева релса за плат 89 мм (с пълна окомплектовка)         цена лв./л.м.
Система К01                    
(размери на релса: височина 25 мм / ширина 45 мм)           22,90 лв./л.м.
Система Vogue                
(размери на релса: височина 30 мм / ширина 30 мм)           37,90 лв./л.м.
Система EOS HunterDouglas                  
(размери на релса: височина 25 мм / ширина 40 мм)           49,90 лв./л.м.
                       
                       
Екстри                     + цена лв./л.м.
Алуминиева релса под наклон (до 45°)                
(с карданен механизъм)                 +10.90 лв/л.м.
Система Sunflex – Hunter Douglas не може да се изработва под наклон        
Декоративен корниз с текстилна лента за система К01           10.90 лв/л.м.
Електрозадвижване за система EOS – Hunter Douglas            
(двигател с батерии и дистанционо)(регулиране ъгъла на завъртане)           - лв.
                       

Забележка: Цената на щората се формира от сбора на сумите за релсата и плата.

Плат 89 мм за вертикални щори             лв./м2
Rococo (12**)                
20 цвята       7,70 лв./м2
Polly (94**)                
8 цвята       8,90 лв./м2
Beata (96**)                
11 цвята       9,90 лв./м2
Silk  (21**)                
15 цвята       9,90 лв./м2
Vanessa   (55**)                
9 цвята       11,90 лв./м2
Sandra (82**)                
16 цвята       11,90 лв./м2
Jenny (92**)                
13 цвята       11,90 лв./м2
Ray (34*)                
13 цвята       11,90 лв./м2
Melisa  (15**)                
18 цвята       11,90 лв./м2
Moon (35*)                
13 цвята       11,90 лв./м2
Van Gogh   (45**)                
12 цвята                   14,90 лв./м2
Melisa BO   (54**)                
9 цвята                   22,90 лв./м2
Pasifico   (115***)                
7 цвята                   24,90 лв./м2
Guardian   (720**)                
7 цвята                   24,90 лв./м2
Rose   (721**)                
5 цвята                   24,90 лв./м2
Aura   (740**)                
8 цвята                   26,90 лв./м2
Lumina   (255****)                
7 цвята                   27,90 лв./м2
Juno   (97****)                
4 цвята                   27,90 лв./м2
Antares   (105****)                
3 цвята                   28,90 лв./м2
Chats   (700**)                
4 цвята                   32,90 лв./м2
Mineral   (731**)                
2 цвята                   34,90 лв./м2
Banbury   (728**)                
4 цвята                   34,90 лв./м2
Strata spc   (715**)                
                    34,90лв./м2
Juno BO   (112****)                
3 цвята                   34,90 лв./м2
Print   (734**)                
4 цвята                   38,90 лв./м2
Green screen   (965****)                
4 цвята                   42,90 лв./м2
Oslo   (729**)                
5 цвята                   42,90 лв./м2
Shade   (134****)                
5 цвята                   43,90 лв./м2
Hampton   (736**)                
7 цвята                   47,90 лв./м2
Altimont fr   (265****)